خدمت

۱۳۵۰ دقیقه تدریس ریاضی مورد نیاز برای علم داده

۱۳۵۰ دقیقه تدریس ریاضی مورد نیاز برای علم داده
۱۳۵۰ دقیقه تدریس ریاضی مورد نیاز برای علم داده
۱۳۵۰ دقیقه تدریس ریاضی مورد نیاز برای علم داده

۱۳۵۰ دقیقه تدریس ریاضی مورد نیاز برای علم داده

۴٫۵۰۰٫۰۰۰۳٫۸۲۵٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

۱۵ جلسه ی ۹۰ دقیقه ای آنلاین

ریاضی مورد نیاز برای علم داده

تدریس خصوصی

٪۱۵ تخفیف