خدمت

۴۵۰ دقیقه تدریس ریاضی مورد نیاز برای علم داده

۴۵۰ دقیقه تدریس ریاضی مورد نیاز برای علم داده
۴۵۰ دقیقه تدریس ریاضی مورد نیاز برای علم داده
۴۵۰ دقیقه تدریس ریاضی مورد نیاز برای علم داده

۴۵۰ دقیقه تدریس ریاضی مورد نیاز برای علم داده

۱٫۵۰۰٫۰۰۰۱٫۴۲۵٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

پنج جلسه ی ۹۰ دقیقه ای آنلاین

ریاضی مورد نیاز برای علم داده

تدریس خصوصی

٪۵ تخفیف