خدمت

۹۰۰ دقیقه تدریس ریاضی مورد نیاز برای علم داده

۹۰۰ دقیقه تدریس ریاضی مورد نیاز برای علم داده
۹۰۰ دقیقه تدریس ریاضی مورد نیاز برای علم داده
۹۰۰ دقیقه تدریس ریاضی مورد نیاز برای علم داده

۹۰۰ دقیقه تدریس ریاضی مورد نیاز برای علم داده

۳٫۰۰۰٫۰۰۰۲٫۷۰۰٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

۱۰ جلسه ی ۹۰ دقیقه ای آنلاین

ریاضی مورد نیاز برای علم داده

تدریس خصوصی

٪۱۰ تخفیف